Prof. Dr. Hasan Malay

YAYIN LİSTESİ

  KİTAPLAR:

1. Epigrafi (Yazıtbilim), İzmir 1987.
2. Antik Devirde Çocuk Eğitimi (I. Jenkins’in, An Athenian Childhood adlı eserinin çevirisi), Arkeoloji ve Sanat Yay., İstanbul 1988.
3. Çağlar Boyu Kölelik, Ankara 1990 (2. baskı: 2010).
4. Antik Devirde Gladyatörler, Arkeoloji ve Sanat Yay., İstanbul 1991 (H. Sılay ile ortak).
5. Hellenistik Devirde Pergamon ve Aristonikos Ayaklanması, İzmir 1992.
6. Greek and Latin Inscriptions in the Manisa Museum (ETAM 19), Wien 1994.
7. Researches in Lydia, Mysia and Aiolis (ETAM 23), Wien 1999.
8. New Documents from Lydia (ETAM 24), Wien 2006 (P. Herrmann ile ortak).
9. New Religious Texts from Lydia (ETAM 24), Wien 2017 (G. Petzl ile ortak). 
 
A- MAKALELER:
1. “New Inscriptions from Saittai”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 44 (1981), 81-90 (Y. Gül ile ortak makale).
2. “Une Inscription nouvelle d’Ionie”, Revue Archéologique 1-1981, 77-8.
3. “Funerary Inscriptions from Northeast Lydia”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 47 (1982), 112-8.
4. “New Inscriptions from Western Anatolia I”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 48 (1982), 255-60,
5. “New Inscriptions from Western Anatolia II”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 49 (1982), 194-6.
6. “Four Smyrnaean Inscriptions”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 50 (1983), 283-4 (Y. Gül ile ortak makale).
7. “A New Inscription Concerning the Lakimeni, Hodeni and Ankyrani”, Epigraphica Anatolica 1 (1983), 25-7.
8. “Three Decrees from Kyme”, Epigraphica Anatolica 2 (1983), 1-20.
9. “Batı Anadolu’nun Antik Çağdaki Ekonomik Durumu”, E.Ü. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi 2 (1983), 50-61.
10. “Kyme’de Bulunan Üç Yeni Dekret”, I. Araştırma Sonuçları Toplantısı (1983), Ankara 1984, 41-4.
11. “Corrections dans deux Inscriptions d’Anaia”, Travaux et Recherches en Turquie II (1983), 131-2.
12. “A Royal Document from Aigai in Aiolis”, Greek, Roman and Byzantine Studies 24 (1983), 349-53.
13. “A Funerary Stele from Smyrna”, Epigraphica Anatolica 3 (!984), 59-60 (E. Atalay ile ortak makale).
14. “Ehrenbeschlüsse für den Sohn des Anaximbrotos aus Gordos”, Epigraphica Anatolica 3 (1984), 157-66 (G. Petzl ile ortak makale).
15. “Eine Inschrift aus der südlichen Aolis”, Epigraphica Anatolica 4 (1984), 9-14 (H. Engelmann ile ortak makale).
16. “Manisa ve Denizli İllerinde Epigrafik Araştırmalar”, II. Araştırma Sonuçları Toplantısı (1984), Ankara 1985, 99-101.
17. “An Inscription Recording a New Persian Name: Mithraboges or Mithrabogos”, Epigraphica Anatolica 5 (1985), 27-9 (R. Schmitt’in bir Appendix’i ile birlikte).
18. “Philadelphia’da Meter Phileis - Men Tiamou Kombinasyonu ve Tekousa Problemi”, III. Araştırma Sonuçları Toplantısı (1985),Ankara 1986, 133-6.
19. “Neue Inschriften aus den Museen Manisa, İzmir und Bergama”, Epigraphica Anatolica 6 (1985), 55-74 (G. Petzl ile ortak makale).
20. “The Sanctuary of Meter Phileis near Philadelphia”, Epigraphica Anatolica 6 (1985), 111-26.
21. “Some Unpublished Inscriptions in the Manisa Museum”, Epigraphica Anatolica 7 (1986), 103-5 (G. Çelgin ile ortak makale).
22. “Batı Anadolu’dan Yeni Yazıtlar”, IV. Araştırma Sonuçları Toplantısı (1986), Ankara 1987, 133-7.
23. “A Dekaprotos at Philadelphia in Lydia”, Epigraphica Anatolica 8 (1986), 101-2 (H. Dedeoğlu ile ortak makale).
24. “An Inscription from Apollonia Salbake in Caria”, Epigraphica Anatolica 9 (1987), 73-5.
25. “Letter of Antiochos III to Zeuxis with two Covering Letters (209 B.C.)”, Epigraphica Anatolica 10 (1987), 8-17.
26. “Batı Anadolu’da Aristonikos Ayaklanması (İ.Ö. 133-129)”, E.Ü. Tarih İncelemeleri Dergisi III (1987), 13-48 = Bergama Belleten 3, Ocak 1993, 7-28.
27. “Lydia Araştırmaları”, V. Araştırma Sonuçları Toplantısı (1987), Ankara 1988, 379-81.
28. “A New Confession-Inscription from the Katakekaumene”, Greek, Roman and Byzantine Studies 28 (1987), 459-72 (G. Petzl ile ortak makale).
29. “Letter of the Proconsul Taurus and the People of Pylitai near Tralles”, Epigraphica Anatolica 11 (1988), 53-8.
30. “Letters of Pertinax and the Proconsul Aemilius Juncus to the City of Tabala”, Epigraphica Anatolica 12 (1988), 47-52.
31. “New Confession-Inscriptions in the Manisa and Bergama Museums”, Epigraphica Anatolica 12 (1988), 147-54.
32. “Antik Devirde Denizli Yöresinde Ekonomik Durum”, Türk Kültür Tarihinde Denizli Sempozyumu (1988), Denizli 1989, 295-8.
33. “Lydia, Karia ve Phrygia’da Araştırmalar”, VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı (1988), Ankara 1989, 247-52.
34. “Batı Anadolu’da Yerel Tanrılar ve Tapım Merkezleri”, X. Türk Tarih Kongresi, Ankara 1990, 389-95.
35. “Lydia’dan Yeni Epigrafik Buluntular”, VIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı (1990), Ankara 1991, 203-8.
36. “Some Mysians from Emoddi”, Epigraphica Anatolica 16 (1990), 65-8.
37. “Some Inscribed Cinerary Chests and Vases from Sardis”, Erol Atalay Memorial, İzmir 1991, 113-20 (H. Dedeoğlu ile ortak makale).
38.Thymolytein and Thymolysia and the Cult of Apollon Axyros in Lydia”, Epigraphica Anatolica 20 (1992), 75-6.
39. “Antik Devirde Smyrna”, İzmir, T.C. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 1993, 34-65 (Türkçe ve İngilizce).
40. “Inscriptions in the Aydın Museum”, Epigraphica Anatolica 21 (1993), 129-140 (W. Blümel ile ortak makale).
41. “New Inscriptions from Phrygia”, E. Ü. Arkeoloji Dergisi II(1994), 173-183.
42. “Kuzey Lydia’da Ortaya Çıkan Geç Hellenistik bir Mezar”, E.Ü. Arkeoloji Dergisi II (1994), 129-135 (H. Dedeoğlu ile ortak makale).
43. “Kuzey Lydia’dan bir Mozaik-Yazıt”, E.Ü. Arkeoloji Dergisi III (1995), 229-231 (H. Dedeoğlu ile ortak makale).
44. “Louis Robert”, E.Ü. Arkeoloji Dergisi III (1995), 1-4.
45. “İzmir’in Antik Çağı”, Atlas, Özel Sayı, 1996, 56-65.
46. “New Evidence Concerning the Administrative System of the Attalids”, E.Ü. Arkeoloji Dergisi IV (1996), 83-86.
47. “The Cult of Apollon Pleurenos in Lydia”, E.Ü. Arkeoloji Dergisi IV (1996), 75-81 (C. Nalbantoğlu ile ortak).
48. “New Inscriptions from Western Anatolia”, E.Ü. Arkeoloji Dergisi V, (1997), 175-6.
49. “Anaia’dan Yeni Bir Yazıt”, Zafer Taşlıklıoğlu Armağanı I (1999), 93-96.
50. “Lydia’da Yerel Dinler ve Günah Çıkarma Yazıtları”, Arkeoloji ve Sanat 89 (1999), 8-15.
51. “Miletos ve Civarındaki İki Büyük Deprem”, Milet Müzesi Yıllığı 4 (2000), 37-40.
52. “A Note on SEG XLV, 1564 (Tralleis)”, Epigraphica Anatolica 34 (2002), 22.
53. “Lydia Araştırmaları”, 19. Araştırma Sonuçları Toplantısı (2001), 2002, 147-9.
54. “Statue Bases of the Mid Third Century A.D. from Smyrna”, Epigraphica Anatolica 36 (2003), 1-11 (P. Herrmann ile ortak).
55. “A Praise on Men Artemidorou Axiottenos”, Epigraphica Anatolica 36 (2003), 13-18.
56. “Posthumous Decree for Philomelos, Son of Ophelas, Issued by the Council and the People of the Mysoi Abaitai”, Epigraphica Anatolica 36 (2003), 19-23 (G. Petzl ile ortak).
57. “A Copy of the Letter of Antiochos III to Zeuxis (209 B.C.)”, Ad Fontes! Festschrift für Gerhard Dobesch, 2004, 407-413.
58. “L’épitaphe de Valeria, vevue du tribun Dassianus”, L’armée romaine de Dioclétien  à Valentinien Ier, 2004 (Th. Drew-Bear ve C. Zuckerman ile ortak).
59. “A Funerary Inscription from Mylasa”, Epigraphica Anatolica 37 (2004), 62.
60. “Dedication of a Herm to Zeus Ariou”, Epigraphica Anatolica 37 (2004), 179-180.
61. “A Dedicatory Statuette of a Mother Goddess”, Epigraphica Anatolica 37 (2004), 181-182.
62. “A New Confession to Zeus “from Twin Oaks”, Epigraphica Anatolica 37 (2004), 183-184 (M.H. Sayar ile ortak).
63. “The Latorenoi in the Cayster Valley”, Epigraphica Anatolica 37 (2004), 185-186 (H. Beden ile ortak).
65. “«İkiz Meşeler Zeus’u» İçin bir İtiraf Yazıtı” - A Confession to «Zeus from Twin Oaks»”, Tuliya I, 2005, 177-179 (M. H. Sayar ile ortak).
66. “Anadolu’da Antik Dönem İnanç İstismarı. İtiraf Yazıtları”, Toplumsal Tarih 137, Mayıs 2005, 52-59.
67.Philanpeloi in Phrygia and Lydia”, Epigraphica Anatolica 38 (2005), 42-44.
68. “Aschenkisten aus Lydien”, Epigraphica Anatolica 38 (2005), 37-41 (G. Petzl ile ortak).
69.Anthropoi Threptikoi in a New Inscription from Hypaipa”, Epigraphica Anatolica 38 (2005), 45-52 (M. Ricl ile ortak).
70. “Katakekaumene’de Yerleşimler, Yerel Dinler ve Tapım Merkezleri”, Geçmişten Geleceğe Köprü: Yanık Ülke Kula Sempozyumu, 2006, 1-32.
71. “Some Inscriptions from Lydia up for Action”, EA 39, 2006, 87-99.
72. “New Inscriptions from Philadelphia”, EA 39, 2006, 100-2.
73. “Three Dedications to Zeus Keraunios”, EA 39, 103-4.
74. “Some Funerary Inscriptions from Lydia”, EA 39, 2006, 49-83 (M. Ricl ile ortak).
75. “A New Dedication from the Katakekaumene”, EA 39, 2006, 84-86 (M. Ricl ile ortak).
76. “Kallipatrai, a Chorion in Aiolis”, EA 40, 2007, 13-5.
77. “The Village Tar(i)gye and the Cult of Zeus Tar(i)gyenos in the Cayster Valley”, EA 40, 2007, 16-22 (Y. Akkan ile ortak).
78. “New Inscriptions from Herakleia Salbake”, EA 40, 2007, 23-28 (M. Ricl ile ortak).
79. “A New Imprecation Against Desecrators of the Grave from Northwest Lydia”, E.Ü. Arkeoloji Dergisi IX, 2007-1, 117-21 (M. Ricl ile ortak).
80. “Two New Hellenistic Decrees from Aigai in Aiolis”, EA 42, 2009, 39-60 (M. Ricl ile ortak).
81. “Two New Inscriptions Recording Constructions in Dioshieron or Hypaipa”, Studies in Memory of Clemens E. Bosch and Sabahat Atlan and in Honour of Nezahat Baydur, İstanbul 2009, 227-9 (M. Ricl ile ortak).
82. “Smyrna, Meles ve Halkapınar”, Dr. Eren Akçiçek’e Armağan, İzmir 2010, 131-5.
82. "A New Edict of Hadrian from the Province of Asia Setting Regulations for Requisitioned Transport", Vestigia 61, 2009 (Tor Hauken ile ortak).
83. "An Honorary Decree from Nysa", Epigraphica Anatolica 43, 2010, 31-42 (F. Ertuğrul ile ortak).
84. “Smyrna, Meles ve Halkapınar”, Dr. Eren Akçiçek’e Armağan, İzmir 2010, 131-5.
85. "II. Yüzyılda Sandıklı'da Yaşamış Ünlü bir Hristiyan Azizi: Aberkios", Sandıklı Araştırmaları Sempozyumu, İzmir 2012, 51-66 (C. Tanrıver ile ortak).
86. "Four Funerary Curses Recording the Pisidian Gods of the Acıpayam Plain", Epigraphica Anatolica 45 (2012), 89-92 (E. Akıncı Öztürk ile ortak).
87. "Two New Decrees from Iulia Gordos and Lora", Epigraphica Anatolica 45 (2012), 73-87 (M. Ricl ile ortak).
88. "A Dedication to the River-God Harpasos from Bargasa in Caria", Epigraphica Anatolica 47 (2014), 13-15 (F. Ertuğrul ile ortak).
89. "A New Funerary Inscription for a Physician from Merzifon, NW of Amaseia", Epigraphica Anatolica 48 (2015), 137-8 (H. Üreten ile ortak).
90. "The Cult of Apollo Syrmaios and the Village of Parloai near Saittai", Between Tarhuntas and Zeus Polieus. Cultural Crossroads in the Temples and Cults of Graeco-Roman Anatolia (eds. M.P. de Hoz - J.P.S. Hernandez and C.M. Valero), Colloquia Antiqua 17, 2016, 171-184 (C. Tanrıver ile ortak).
91. "A Roman Senator 'redivivus' and a New Asiarch: Two New Inscriptions from Thyateira and Hierokaisareia", Vir Doctus Anatolicus. Studies in Memory of Sencer Şahin (Sencer Şahin Anısına Yazılar), ed. B. Takmer - E.N.A. Arca - N.G. Özdil, İstanbul 2016, 611-616.
92. "Bursa Müzesi'ndeki bir Grekçe Yazıt: Yedi Büyük Bilge'den Öğütler", Bursa Travel, Eylül-Ekim 2016.
93. "Eskiçağda Eşek", Can Dostum Arkadaşım Eşek, Editörler: E. Akçiçek - H. Arıkan, 2017, Ankara, 93-103.
94. "A Dedication to Some Goddesses and the Name Torylliôn", Epigraphica Anatolica 50 (2017), 25-6.
95. "A Funerary Construction in the Western Necropolis of Tralleis", Epigraphica Anatolica 50 (2017), 17-20 (A. Saraçoğlu ve M. Çekilmez ile ortak).
96. "An Aeolic Inscription from Aigai in Aiolis: Post Mortem Honours to Diaphenes, son of Mithrodates", Epigraphica Anatolica 50 (2017), 21-4 (Y. Sezgin ile ortak).
97. "Two New Early-Hellenistic Inscriptions from Aiolis and Karia", Ziva Antika 67, 2017, 31-38 (M. Ricl ile ortak).
98. "The City of Tralleis Combats Imortality", Epigraphica Anatolica 51 (2018), 91-7 (M. Ricl ve D. Amendola ile ortak).
99. "A Provisional Publication: Some Copies of Inscriptions from P. Herrmann's Papers", Epigraphica Anatolica 51 (2018), 98-104.
100. "Record of Road Work by the Indipediatai (revision on SEG 45, 1661)", Epigraphica Anatolica 51 (2018), 105-8. 
 
EDİTÖRLÜK:
1. Erol Atalay Memorial, E.Ü. Arkeoloji Dergisi I (Özel Sayı), İzmir 1991
2. E.Ü.Arkeoloji Dergisi II, İzmir 1994
3. E.Ü.Arkeoloji Dergisi III, İzmir 1995
4. E.Ü.Arkeoloji Dergisi IV, İzmir 1996
5. E.Ü.Arkeoloji Dergisi V, İzmir 1997
6. E.Ü.Arkeoloji Dergisi VI, Özel Sayı: Daskyleion I. Die attische Keramik, İzmir 1999.

 

 

 

Son Eklenen Yazılar

Şu anda 2 konuk çevrimiçi
http://hasanmalay.com/images/resim/19.jpghttp://hasanmalay.com/images/resim/1.jpghttp://hasanmalay.com/images/resim/35.jpghttp://hasanmalay.com/images/resim/20.jpghttp://hasanmalay.com/images/resim/17a.jpghttp://hasanmalay.com/images/resim/29.jpghttp://hasanmalay.com/images/resim/40.jpghttp://hasanmalay.com/images/resim/11.jpghttp://hasanmalay.com/images/resim/37.jpghttp://hasanmalay.com/images/resim/23.jpghttp://hasanmalay.com/images/resim/2.jpghttp://hasanmalay.com/images/resim/7.jpg